TV.Popcornuj.eu
TV.Popcornuj.eu

Info

WAU


Režimy prehrávačov

Nižšie popísané režimy sú určené pre správnu funkčnosť jednotlivých programov.
- Základný režim: určený pre všetky zariadenia (PC, Smartphone, tablet,...)
- Mobilný režim: určený predovšetkým pre mobilné zariadenia (Smartphone, tablet,...)
- Webový režim: webová stránka tretej strany, obsahujúca funkčný prehrávač


Prepnúť do Mobilného režimu